Omdat ik de liefde voor muziek en zingen al met de paplepel heb binnengekregen ben ik al sinds mijn vroege jeugd geïnteresseerd in stemmen en zingen. Dit was voor mij ook de belangrijkste reden om logopedie te gaan studeren. Ik was (en ben nog altijd) gefascineerd door het stemapparaat en alle mogelijkheden die het heeft of kan hebben. Ik ben in 2002 afgestudeerd als logopedist en sinds die tijd ben ik werkzaam geweest in verschillende settings (vrije vestiging, speciaal onderwijs). Ik vind het nog altijd heerlijk om samen met mijn cliënten te werken aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden van hun stem, om zo uiteindelijk te komen tot het meest optimale resultaat: een stem die goed functioneert en die past bij de persoon die voor me zit. Dit is de reden dat ik mijn eigen logopediepraktijk ben gestart.

Vanuit mijn fascinatie voor de stem en mijn wens om nog meer te leren over stemtherapie en alles wat daarmee te maken heeft heb ik in 2016 een gespecialiseerde kwaliteitskring opgericht, Stemkring Eindhoven en omgeving. De kringleden zijn allemaal stemspecialisten en komen meerdere keren per jaar bij elkaar om onderwerpen uit de wereld van stemtherapie te bespreken en om op die manier nieuwe inzichten te krijgen en ons werk als stemlogopedist telkens te verbeteren. Daarnaast neem ik sinds 2021 deel aan een andere gespecialiseerde kwaliteitskring, Stemkring Nederland. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.


In mijn vrije tijd zing ik al jaren in groepsverband en ik heb in amateurmusicals en -opera’s gespeeld. Ik heb enkele jaren aan het conservatorium in Tilburg gestudeerd (richting klassieke zang). Op dit moment maak ik deel uit van Melos, een vrouwenensemble dat wordt geleid door Lucas Vis.